Dékáni Hivatal

Dr. Lipcsei Imre rektori megbízott, ügyvivő dékán

A hivatal munkatársai

A Dékáni és Tanulmányi Hivatal a kar azon szervezeti egysége, amely munkájával közvetlenül segíti a kari oktatási feladatok ellátását, az igazgatást, a hallgatói ügyek intézését. Feldatai közé tartozik többek között a tanulmányi ügyek intézése, a különböző titkárságokon az adminisztrációs munka elvégzése, a kari információs rendszer támogatása, működtetése, az adatszolgáltatás az egyetem és egyéb felettes szervek felé.