Az Országos Vérellátó Szolgálat felhívása hallgatói véradásra

Hallgatóink szíves figyelmébe ajánljuk az Országos Vérellátó Szolgálat felhívását, a hallgatói véradások növelése érdekében. Kérjük, hogy ajánlja hallgatótársai figyelmébe is ezt a nemes kezdeményezést, amire a jelenlegi helyzetben különösen is nagy szüksége van az egészségügyi intézményeknek.

Segítsük együtt az Országos Vérellátó Szolgálat munkáját!

Zajlik a vizsgaidőszak a megyei főiskolákon

Folyamatosan zajlik a vizsga-, illetve a záróvizsga-időszak a főiskolákon, egyetemeken, így a megyei intézményekben is. A hallgatók különböző biztonsági előírások mellett adnak számot tudásukról.
A Szeged-Csanádi egyházmegye fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskolán rektori utasítás szabályozza a záróvizsgák menetét.
Az intézmény égisze alá tartozik a gyulai egészség- és szociális tudományi kar, a békéscsabai gazdasági kar, valamint a szarvasi pedagógiai kar.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat a 2020/2021. tanévre a Gál Ferenc Főiskola hallgatóinak

Az oktatásért felelős miniszter Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
A pályázati benyújtási határidő: 2020. július 6.

Pályázati kiírás
Pályázati űrlap

A trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára emlékezünk június 4-én

Felhívás Trianon-tanulmánykötetben publikálásra a GFF oktatói, kutatói számára

A Gál Ferenc Főiskola a Gerhardus Kiadó gondozásában a Nemzeti Összetartozás évében egy Trianon-tanulmánykötetet jelentet meg „Az egyetértéstől a kis dolgok is nagyra nőnek” címmel, amibe szakmai, tudományos írásokat fogad oktatóinktól és más kutatóktól. A kötet e-könyvként jelenik meg, ami lehetővé teszi, hogy a befogadott tanulmányokkal folyamatosan bővüljön.

A HÖK segítői hálózat munkája a GFF-en a távoktatási időszakban

A Hallgatói Önkormányzat által kialakított hallgatói segítő, mentorhálózatban a felsőbb évesek (akik már teljesítettek korábbi tárgyat, van belőle vizsgatapasztalatuk is) az alsóbb éveseknek nyújtanak tanulási segítséget infokommunikációs csatornákon a távoktatás időszakában. Ez életmód tanácsadással, szükség szerint mentálhigiénés távsegítséggel is kiegészül, tekintettel arra, hogy mindezt nemcsak tanítja a GFF, hanem kiváló hallgatóit most be is vonja.

Módosul a felvételi, alkalmassági és gyakorlati vizsgák lebonyolítása!

A személyes megjelenést igénylő vizsgák lebonyolításainak változásairól – ilyen lehet például a vizsga időpontja és lebonyolítási módja, valamint a különeljárási díj összege – az intézmények a Felsőoktatási felvételi tájékoztató intézményi meghirdetéseket tartalmazó oldalain adnak részletes tájékoztatást. Az új információk az Egyetemek, főiskolák menüpontban, az érintett szakot megnyitva, egy kiemelt szövegdobozban olvashatók.

Neptun szolgáltatási szünet május 2-án

Az SDA Informatika Zrt. az alábbi levélben kért megértést és türelmet azért, hogy hálózati karbantartási munkálat miatt  2020. május 2-án 8-16 óráig a Neptun rendszer és a kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.
Kérjük, tájékoztassák az intézményben érintett felhasználókat is!
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!