Zajlik a vizsgaidőszak a megyei főiskolákon

Folyamatosan zajlik a vizsga-, illetve a záróvizsga-időszak a főiskolákon, egyetemeken, így a megyei intézményekben is. A hallgatók különböző biztonsági előírások mellett adnak számot tudásukról.
A Szeged-Csanádi egyházmegye fenntartásában működő Gál Ferenc Főiskolán rektori utasítás szabályozza a záróvizsgák menetét.
Az intézmény égisze alá tartozik a gyulai egészség- és szociális tudományi kar, a békéscsabai gazdasági kar, valamint a szarvasi pedagógiai kar.
Amennyiben a záróvizsgának van kötelező írásbeli része, az lebonyolítható elektronikus, online teszttel, aminek módjáról és időpontjáról a dékán rendelkezik.

A hallgatókat a záróvizsgára egyenként beosztva, előre meghatározott időpontra hívják be, amiről üzenetben kaptak, kapnak hivatalos értesítést. A vizsgázóknak a vizsga helyszínéül szolgáló épületben való tartózkodás során mindvégig kötelező szájmaszkot viselniük. A vizsgatermekben, a folyosón, lépcsőházban folyamatosan vagy rendszeresen kell szellőztetni.
Javaslat, hogy lehetőleg naponta tíznél több hallgatót ne osszanak be egy záróvizsga-bizottsághoz.

Az épületben kézfertőtlenítőt kell kihelyezni, és a vizsga idejére szájmaszkot, igény szerint védőkesztyűt kell biztosítani. A záróvizsgák számára nagy légterű termeket kell kijelölni, és az egy időpontban a teremben tartózkodó személyek között az előírt minimum 1,5 méteres távolságot kötelezően kell tartani. Javaslat, hogy lehetőleg naponta tíznél több hallgatót ne osszanak be egy záróvizsga-bizottsághoz. A szóbeli vizsga sikerességéről a záróvizsga lezárultával tájékoztatni kell a hallgatót, akinek ezt követően azonnal el kell hagynia a vizsgahelyszín épületét.

A szarvasi pedagógiai karon személyes jelenlétet igénylő számonkérés nem lesz a vizsgaidőszakban. Mint az intézmény honlapján írják, a vizsgákra a tanulmányi rendszeren keresztül kell jelentkezni, ahol minden tárgynál jelzik a vizsga lebonyolításának módját. Példaként írják, hogy az oktató a jelentkezés sorrendjében egy vizsganapra legfeljebb tíz vizsgázót fogad, körülbelül 30 percig kér számon egy vizsgázót a Skype-on keresztül, a hívást az oktató kezdeményezi.

A gyulai egészség- és szociális tudományi karon a hallgatók ugyancsak online szóbeli, valamint írásbeli vizsgákon adnak számot a tudásukról. Néhány tantárgyból az oktató által kért témában és módon kidolgozott elektronikus beadandó dolgozatokkal teljesíthetőek a vizsgajegy megszerzéséhez a feltételek.

A záróvizsgákon az írásbeli résznél, illetve az írásbeli kollokviumokon online teszteket töltenek ki. A záróvizsgák szóbeli részénél a tantermekben hat személynél – a bizottság tagjait is beleértve – egyidejűleg nem tartózkodhatnak többen. A békéscsabai karon hasonlóan online módon oldják meg a tantárgyi vizsgákat.

Forrás: www.beol.hu

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar
Kategória: 
Hírek