Pro Senior Talentum Alapítvány

A Pro Senior Talentum magánalapítványt Dr. Micheller Magdolna főiskolai tanár (anyja neve: Vati Irén, született Újdombóváron, 1945-ben) alapította 2006 novemberében a SZIE GAEK Gazdasági Campusán, illetve annak jogelőd intézményében. A felajánlott összeg –gondolkodó paraszt őseink emlékéhez hűen- három kat. h. föld ára volt. Az alapítvány közhasznú célok megvalósítását szolgálja, hogy konkrétan a Dél-Alföldön, a történelmi Viharsarokban született és a fentiekben idézett felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok kutató munkáját, kiemelkedő tudományos diákköri tevékenységét szorgalmazza. Közülük is kísérje az alapítvány figyelemmel, és segítse elsősorban azokat a hallgatókat, akik társadalomtudományi, humántudományi kutatásokat folytatnak.
Az alapítvány nyitott, ugyanakkor pártoktól függetlenül tevékenykedik, országgyűlési képviselőket nem támogat, pártoknak támogatást nem nyújt, politikai tevékenységet nem végez.
Az alapítványi vagyont öttagú kuratórium mint kezelő szerv gondozza. A kuratórium tagjait, annak elnökét, alelnökét, titkárát, szakmai koordinátorát és pénztárosát határozott időre az alapító kérte fel.
Ennek megfelelően
  • a Kuratórium elnöke: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet PhD
  • alelnöke: Máthé Ilona dr. univ.
  • titkára: Ács Sánta Ágnes
  • szakmai koordinátor: Répási Anita
  • pénztáros: Birkásné Uhrin Beáta, Bcs.
Az Alapítvány egyedi logóval és kitűzővel rendelkezik, melyet –az alapító elképzelése nyomán- Lonovics László főiskolai docens, művésztanár tervezett.
Az Alapítvány jogi személy, nyilvántartásba a Békés Megyei Bíróság vette 2009. szeptember 11-én, Gyulán.
Az Alapítvány címe: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.
Telefonszáma: +36-66-887-150
Adószáma: 18390825-1-04
Bankszámlaszáma: 11733003-20116688
Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar