Vendégek a kolozsvári USAMV egyetemről

A Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Kara az elmúlt időszakban bővítette határmenti partnerségi rendszerét további romániai egyetemekkel. Ennek jegyében szoros együttműködés alakult ki a kolozsvári USAMV egyetemmel és legfőképp annak Közgazdaságtudományi Intézetével.

A közös cél a hallgatói és oktatói együttműködés erősítése a kutatás-fejlesztés illetve a részképzések területén. Ilyen értelemben 2019. július 28-31. között dr. Máthé Ilona lektorátusvezető és Csefkó Monika GFF GK Erasmus koordinátor fogadták Békéscsabán az Egyetem küldöttségét, melyet Dr. Simona Oros ERASMUS koordinátor vezetett.
Ezt követte 2019. szeptember 11-14. között a kolozsvári USAMV Egyetem dr. Felix Arion Gazdaságtudományi Intézet igazgatója által vezetett oktatói küldöttségének fogadása dr. Máthé Ilona lektorátusvezető és dr. Árpási Zoltán tanszékvezető által.
A két alkalom lehetőséget teremtett arra, hogy a nemzetközi (és ERASMUS) kapcsolatok adminisztratív, technikai és szakmai lehetőségeit feltérképezzük, valamint mindkét intézmény szakterületi érdekeit/érdeklődési köreit megvizsgáljuk és a jó partnerség és közös érdekek mentén hozzájáruljunk egymás hallgatói és oktatói szakmai fejlődéséhez.
(Dr. Máthé Ilona, főiskolai docens, Idegennyelvi Lektorátus vezetője)

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar
Kategória: 
Hírek