PÓTFELVÉTELI!!!!!!

A Gál Ferenc Főiskola békéscsabai Gazdasági Kara pótfelvételi lehetőséget hirdet az alábbi önköltséges képzésekre:
 
 „BA” bolognai rendszerű, diplomát adó alapképzések (a díj: 190.000- Ft/félév):
•    Gazdálkodás és menedzsment (BA) (7 félév) nappali és levelező tagozaton, 
•    Pénzügy és számvitel (BA) (7 félév) nappali és levelező tagozaton,
•    Műszaki menedzser (BA) (7 félév) levelező tagozaton
Felsőoktatási szakképzések (a díj:160.000,- Ft/félév:
•    Gazdálkodás és menedzsment  (4 félév) nappali és levelező tagozaton, 
•    Pénzügy és számvitel (államháztartási)  (4 félév) nappali és levelező tagozaton,
•    Pénzügy és számvitel (pénzintézeti)  (4 félév) nappali és levelező tagozaton,
•    Pénzügy és számvitel (vállalkozási)  (4 félév) nappali és levelező tagozaton,
 

A pótfelvételi eljárással kapcsolatos  főbb tudnivalók
A szeptemberben induló képzésekre (alapképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, mesterképzés) csak elektronikus úton (online) lehet jelentkezni. A jelentkezési adatlapot a www.felvi.hu oldalon, regisztrációt követően lehet kitölteni.
Jelentkezni kizárólag  egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére lehet.
A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek:
•    akik az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be;
•    akik az általános felvételi eljárásban nem nyújtottak be jelentkezést.

A pótfelvételiben meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak:
•    a július 24-én meghatározott ponthatárnál, amennyiben a szakot korábban az általános eljárásban is meghirdették;
•    a jogszabályi minimumnál (alapképzésen és osztatlan mesterképzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240, mesterképzésen 50), amennyiben a képzést az általános eljárásban nem hirdették meg.

A jelentkezés menete
Az űrlapok kitöltésére 2019.07.29- 2019. augusztus 7 éjfélig van lehetőség.
A jelentkezési űrlapokat a kitöltéssel egy időben, azaz 2019. augusztus 7-én éjfélig hitelesíteni is kell! Ez megtehető Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (javasolt elsőbbségi küldeményként feladni).
Figyelem! A jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell feltölteni (2019. augusztus 7-ig)!
A ponthatárokat előreláthatólag 2019. augusztus 26-én hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően a felsőoktatási intézménytől kapják meg 2019. augusztus végén illetve szeptember első napjaiban.
 

Bővebb felvilágosítást a Tanulmányi Osztály ad az alábbi elérhetőségen:
Levélben: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
Telefonon: 66 /  524-700/6001
E-mailben: to@gff-bekescsaba.hu
Honlap: http://gff-bekescsaba.hu
 

Utoljára lehetséges nyelvvizsga és emelt szintű érettségi nélkül felvételt nyerni gazdasági alapképzéseinkre!

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar
Kategória: 
Felvételizőknek Hírek