Pénzügy és számvitel alapszak

A szak képzési ideje: nappali tagozaton 7 félév, levelező tagozaton 7 félév

A végzettség megnevezése az oklevélben: „Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon”
 

Választható szakirány: vállalkozási

A képzési cél: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére.
 

Szakmai gyakorlat: Az alapszakon az összefüggő gyakorlati képzés – az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően – legfeljebb 30 kreditpont.

Nyelvi követelmények: Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szakmai vagy felsőfokú C típusú általános, illetve ezekkel egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar