Névadónk, Gál Ferenc életét bemutató kiállítás

A tavaly elkészített kiállítás, amely Gál Ferenc halálának 20. évfordulója alkalmából készült célja, hogy Főiskolánk névadójának az életét és munkásságát bemutassa, megismerjük életének egyes állomásait, papi és teológusi életútját.

A kiállítás április 10-ől tekinthető meg a Bajza utca 33. szám alatti Gazdasági Karon.

Gál Ferenc 1915-ben Pácinban született, a mai magyar-szlovák határ melletti községben. A középiskolát Sátoraljaújhelyen, a piarista rend által fenntartott iskolában végezte. Az iskolai évkönyvek alapján láthatjuk, hogy szorgalmas tanuló volt, jeles érettségit tett 1933-ban. Ezután egy évig Budapesten végezte teológiai tanulmányait, majd Rómában, a Gregoriana Egyetemen, azaz a Pontificia Universitas Gregoriana-n folytatta és fejezte be. Tanulmányai lezárásaként elkészítette doktori disszertációját, amelyben XI. Pius pápa teológiáját elemzi. Ezután káplánként szolgál, majd tanít Kassán, Egerben, és 1959-től Pesten, a Hittudományi Akadémia tanár lett, ahol a dogmatika tanszék vezetésével bízták meg. Emellett a Felsőkrisztinavárosi plébánián misézett, látta el a papi teendőket. Sík Sándor, piarista pap, tanár, költő után az Egyetemi Templomban 29 éven át tartotta a nagyböjti és adventi konferenciabeszédeket. Mindezek mellett azonban, nemcsak a papképzésben, a hívek lelkipásztori vezetésében látta feladatait, hanem a teológia, a hittudományok közérthető formában való terjesztését is fontosnak tartotta. Ennek példái az elkészített kötetek, amelyekben közérthető módon adta át a hit tudományainak ismereteit. A Communio folyóirat főszerkesztője volt, részt vett a Teológia folyóirat szerkesztésében, számos cikk fordítója is ő volt. Az 1973-ban kiadott Biblia fordításában jelentős szerepet vállalt, a fordítások mellett gondozta az elkészült szövegrészeket. Külföldön is elismerték munkáját, 1980-tól öt évig a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt, Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa, Hans Urs von Balthasar és Yves Congar teológusok mellett. 1992-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapító rektora volt. 1995-ben a Lateráni Egyetem díszdoktori kinevezését vehette át Budapesten. 1998. július 25-én hunyt el.
Életútján végigtekintve láthatjuk, hogy szorgalommal, elkötelezettséggel végezte munkáját. Munkatársai, hallgatói elismeréssel, tisztelettel beszélnek róla, kiemelve csendes, zárkózott, mégis a másikra odafigyelő természetét.
Ismerjük meg életútját, és tekintsünk rá példaként. Ahogy a kiállítás mottójául választott bibliai idézetben, Dániel könyvében olvashatjuk: „Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.” (Dán. 12,3)

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar
Kategória: 
Hírek