Karunkról

A Kormány 1006/2018 (II.1) határozata alapján a SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Campusa 2018. február 1-től a Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Karaként működik tovább.

GAZDASÁGI KAR

(GFF GK)

www.gff-bekescsaba.hu

A kar telephelyei:

Gazdaságtudományi Intézet: Békéscsaba

Társadalomtudományi Intézet: Szeged

 

DÉKÁN

Dr. Lipcsei Imre főiskolai tanár

kari rektori megbízott, ügyvivő dékán

dekan@gff-bekescsaba.hu, tel.: +36 66 524-700/1021

 

DÉKÁNHELYETTES

Dr. Szigeti Andrea intézetvezető docens

 

DÉKÁNI TITKÁRSÁG

 

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.

Kővári Katalin titkárnő

Nagy Tiborné intézeti adminisztrátor

Vandlik Jánosné intézeti adminisztrátor

 

GAZDASÁGI IRODA

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.

Birkásné Uhrin Beáta gazdasági főelőadó

Szák Edit gazdasági ügyintéző

 

TANULMÁNYI OSZTÁLY

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.

Kovácsné Bányai Julianna tanulmányi csoportvezető

Krajcsó Andrea Mária tanulmányi referens

 

KÖNYVTÁR

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.

Uhrin Katalin vezető könyvtáros

Kelemenné Bohus Magdolna könyvtáros

 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.

 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI TANSZÉK

Dr. Kovács Mihály Attila főiskolai docens

Dr. Leszkó Róbert János adjunktus

Dr. Molnár István egyetemi docens

Dr. Nyári Csaba főiskolai docens

Dr. Szakács Attila főiskolai tanár

Gödör Zsuzsanna adjunktus

Szabóné Bohus Márta adjunktus

 

VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

tanszékvezető: Dr. Árpási Zoltán egyetemi docens

Dr. Simon Sándor egyetemi docens

Dr. Velkey Gábor Dániel főiskolai docens

Dr. Micheller Magdolna ny. főiskolai tanár

Ferenczné Szarvas Anikó mestertanár

Kölcseyné Balázs Mária tanársegéd

 

IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS

lektorátusvezető: Dr. Máthé Ilona főiskolai docens

Boros Árpád adjunktus

Csefkó Monika nyelvtanár

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

6720 Szeged, Dóm tér 6.

intézetvezető: Dr. Szigeti Andrea főiskolai docens

Prof. Dr. Nemeskéri Zsolt egyetemi tanár

Dr. Lipcsei Imre főiskolai tanár

Dr. Czagány Gábor főiskolai docens

Dr. Hamvas Endre adjunktus

Gazsó Tibor kutatócsoport-vezető

 

Kari Tanács

elnök: Dr. Lipcsei Imre dékán

tagok:

Dr. Szigeti Andrea intézetvezető, dékánhelyettes

Dr. Árpási Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Simon Sándor, egyetemi docens

Gödör Zsuzsanna, adjunktus

Birkásné Uhrin Beáta, gazdasági főelőadó

Iszály János Olivér, HÖK képviselő

Szervezeti egység: 
Gazdasági Kar
Kategória: 
Bemutatkozás