A BM OKF Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által kiírt pályázati felhívás

Az idei év témája a toborzás témaköreit érinti, a humánerőforrás illetve a toborzás szükségességével, mikéntjével, módszereivel, a különböző generációk megszólításának aktuális kérdéseivel foglalkozik.

A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2019. szeptember 30.

HÖK

Hallgatói Önkormányzat

A Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Kar Hallgatói Önkormányzata, az általános érdekképviselet mellett a sportolási és kulturálódási lehetőségek minél szélesebb tárházát igyekszik kínálni a hallgatók számára. Részesei a Tudományos Diákköri Konferenciák szervezésének, gondozzák a hagyományőrző rendezvényeket, mint például a Gólyatábort, a Gólyabált, a Kari Napot, a Végzős Bált.

A HÖK tagjai, beosztásuk és elérhetőségeik: